Google SEO'nuzu Değerlendirirken Düşük Kaliteli İçeriği Nasıl Tanımlıyor?

Kalite Değerlendirici Yönergeleri, Google'ın kalite değerlendiricilerinin, Google'ın algoritmalarının performansını manuel olarak değerlendirirken izlediği bir dizi talimattır.

Google kalite değerlendiricileri yönergelerine göre düşük kaliteli içerik nasıl tanımanıyor?
Photo by Evy Prentice / İçerik Kalitesi ve SEO

Google, "düşük kaliteli" ve "en düşük kaliteli" sayfaların değerlendirilmesine ilişkin  bilgiler içeren Kalite Değerlendirici Yönergelerine sahiptir. Kalite Değerlendirici Yönergeleri, Google'ın kalite değerlendiricilerinin, Google'ın algoritmalarının performansını manuel olarak değerlendirirken izlediği bir dizi talimattır.

Kalite değerlendiricilerinin bir sayfanın sıralanma şeklini kişisel olarak değiştiremez, bunun yerine, Google'ın algoritmalarını yazanlara geri bildirimde bulunurlar.

Google'ın Kalite Değerlendirici Yönergeleri Düşük Kaliteli Sayfaları Nasıl Tanımlar?

Google'ın güncellenmiş Kalite Değerlendirici Yönergeleri'ne göre, düşük kaliteli sayfalar, okuyucuyu yeterince tatmin edecek yeterli ana içeriğe sahip olmayan  ya da içerik oluşturucuların yazdıkları konuda uzmanlığa sahip olmadığı sayfalardır.  

Düşük kaliteli sayfaların faydalı bir amaca hizmet etmesi amaçlanmış olsa da tatmin edici olmayan miktarda düşük kaliteli içeriğe sahip olmak, Google'ın dikkate aldığı önemli bir boyuttan yoksun olmaları demektir ve sayfanın hedefine tam olarak ulaşamamasına neden olabilir.

Kalite Değerlendiricilerinden, aşağıdakilerden herhangi biri veya daha fazlası geçerliyse bir sayfayı "Düşük" olarak derecelendirmeleri istenir:  

 • Yetersiz düzeyde Uzmanlık, Yetkililik ve Güvenilirlik (EAT).
 • Düşük İçerik kalitesi düşük. Sayfanın amacı için tatmin edici olmayan miktarda kalitesiz içerik var.
 • İçeriğin başlığı abartılı veya şok edici.
 • Aşırı reklam.
 • Sayfanın amacı için içerik oluşturucu hakkında tatmin edici miktarda web bilgisi yok.
 • Kapsamlı itibar araştırmasına dayalı olarak, bir web sitesi veya içeriği oluşturan kişi hakkında hafif derecede olumsuz bir itibar.

Bir sayfanın birden çok Düşük kalite özelliği varsa, Düşük'ten daha düşük bir derecelendirme uygun görülebilir.

 • Ana içeriğin gerçek kalitesinden bağımsız olarak insanları bir şeye tıklatabilmek için ikna eden abartılı, tıklama tuzağı deilen başlıklara sahip makaleler "düşük" kalite olarak işaretlenebilir.
 • Reklamlar, dikkat dağıtıcı görseller içeriyorsa düşük kaliteli kabul edilebilir.
 • Sayfanın amacı belirlenemediğinde bir sayfa "en düşük" kalitededir.
 • İçerik oluşturucu hakkında hiçbir bilgi içermeyen sayfalar en düşük puana sahiptir.
 • Bakım yapılmayan web siteleri, bakım eksikliği nedeniyle amaçlarına ulaşamazlarsa en düşük kalite olarak değerlendirilir.
 • Sosyo-ekonomik duruma, siyasi inançlara ve vahşet kurbanlarına dayalı olarak insan gruplarına karşı nefreti teşvik eden sayfalar en düşük puana sahiptir.
 • Kendine veya başkalarına zihinsel, fiziksel veya duygusal zarar vermeyi teşvik eden sayfalar en düşük olarak derecelendirilir.
 • İçerik oluşturucunun olumsuz veya kötü niyetli bir itibarı varsa, içerik en düşük olarak derecelendirilir.
 • Kötü amaçlı yazılım indirme bağlantıları gibi kullanıcılara zarar veren bağlantılara sahip sayfalar en düşük olarak derecelendirilir.
 • Kullanıcıları "bariz bir şekilde hatalı içerik" ile yanlış bilgilendiren sayfalar en düşük olarak derecelendirilir.
 • Kullanıcıları bağlantılara tıklamaları için kandırmak için tasarlanmış herhangi bir sayfa en düşük puana sahiptir.

Web sitenizin SEO'su için çok önemli olan bu maddeler Google'ın Kalite Değerlendirici Yönergelerinin tamamı değildir, yeni yapılan eklemelerdir.