Video Prodüksiyon sürecinde revizyonları ve değişiklik taleplerini nasıl ele alıyoruz?

Açık ve net bir dille iletişim kurarız: Projeye dahil olan herkesin değişikliğin nedenini ve istenen sonucu anladığından emin oluruz.

Video prodüksiyonu sırasında revizyonlar veya değişiklikler ortaya çıktığında, değişikliğin nedenlerini ve istenen sonucu ilgili tüm taraflara etkili bir şekilde iletmek esastır. Bu, herkesin aynı amaçta kalmasını ve değişikliğin sorunsuz bir şekilde uygulanabilmesini sağlamaya yardımcı olur.

Değişiklikleri önceliklendiririz: Değişikliğin nihai ürünün zaman çizelgesi, bütçesi ve kalitesi üzerindeki etkisini belirleriz.

Değişiklikler meydana geldiğinde, bunların proje üzerindeki etkilerini bir bütün olarak değerlendirmek önemlidir. Bu, nihai ürünün zaman çizelgesi, bütçesi ve kalitesi üzerindeki etkinin değerlendirilmesini içerir. Değişiklikler, önem ve aciliyet seviyelerine göre önceliklendirilmelidir.

Proje planını güncelleriz: Değişiklikleri yansıtmak ve gerekirse kaynakları yeniden tahsis etmek için proje planını güncelleriz.

Değişiklikler önceliklendirildikten sonra proje planını değişiklikleri yansıtacak şekilde güncellenir. Bu güncelleme, kaynakların yeniden tahsis edilmesini, son tarihlerin ayarlanmasını veya bütçenin değiştirilmesini içerebilir. Güncellenen planın tüm ilgili taraflara iletilmesini sağlamak çok önemlidir.

Onay isteriz: Değişikliklere devam etmeden önce tüm paydaşlardan onay alırız.

Değişikliklere devam etmeden önce, ilgili tüm paydaşlardan onay almak önemlidir. Bu, herkesin değişikliklerden haberdar olmasını ve devam etmeden önce gerekli onayların alınmasını sağlamaya yardımcı olur.

Programı ve bütçeyi ayarlarız: Değişikliklerin program ve bütçe üzerindeki etkisini belirler ve buna göre ayarlamalar yaparız.

Değişiklikler, programı ve bütçeyi etkileyebilir, bu nedenle her ikisini de yeniden değerlendirmek ve gerekli ayarlamaları yapmak çok önemlidir. Bu, görev eklemeyi veya kaldırmayı, zaman çizelgesini ayarlamayı veya değişikliklere uyum sağlamak için bütçeyi değiştirmeyi içerebilir.


Bağımlılıkları yeniden değerlendiririz: Bağımlılıkları ve değişikliklerden nasıl etkilenebileceklerini yeniden değerlendiririz.

Üretim sırasındaki değişiklikler, üretim sonrası çalışma veya nihai varlıkların teslimi gibi bağımlılıkları da etkileyebilir. Bu bağımlılıkları ve değişikliklerden nasıl etkilenebileceklerini yeniden değerlendirmek önemlidir.

Esnek kalırız: Gerekirse daha fazla ayarlama yapmaya hazır bekleriz ve üretim süreci boyunca esnek kalırız.

Video üretimi tahmin edilemez olabilir ve değişiklikler genellikle kaçınılmazdır. Gerektiğinde daha fazla ayarlama yapmaya hazır olun ve üretim süreci boyunca esnek kalınır.

Açık iletişimi sürdürürüz: Herkesin aynı konuda olmasını sağlamak ve kafa karışıklığını veya yanlış anlamaları en aza indirmek için ekip ve paydaşlarla sürekli iletişim kurarız.

Ekip ve paydaşlarla açık ve sık iletişim sürdürmek, kafa karışıklığını veya yanlış anlamaları en aza indirmeye yardımcı olur. Bu, herkesin en son gelişmelerden haberdar olmasını ve projenin yolunda gitmesini sağlamaya yardımcı olur.