SEO İçin Anahtar Kelime ve Arama Hacmi

Arama hacmi, anahtar kelime araştırmasında önemli bir ölçümdür. SEO için anahtar kelime arama hacminden en iyi şekilde yararlanabilmenin yolları.

SEO İçin Anahtar Kelime ve Arama Hacmi

Arama hacmi, anahtar kelime araştırmasında önemli bir ölçümdür. SEO için anahtar kelime arama hacminden en iyi şekilde yararlanabilmenin yolları.

Anahtar kelime arama hacmi, anahtar kelime araştırması için kullanılan önemli metriklerden biridir, ancak bazen yanlış anlaşılmaktadır. Anahtar kelimeleri doğru şekilde kullanmak ve SEO için çeşitli kullanım durumlarını detaylandırmak için arama hacmiyle ilgili bazı yanlış anlamaları ortadan kaldırmak gerekir.

Anahtar Kelime Arama Hacmi Nedir?

Anahtar kelime arama hacmi, belirli bir süre boyunca arama motorunda belirli bir anahtar kelimenin aranma sayısıdır.

Anahtar Kelime Arama Hacmi Nasıl Kullanılır?

Organik arama optimizasyonunda (SEO), anahtar kelime arama hacminin birincil kullanımı, SEO verilerini keşfetmek için anahtar kelime araştırmasıdır.

  • Anahtar kelimenin trafik yaratma potansiyeli.
  • Anahtar kelimenin rekabet zorluk seviyesi.
  • Trafik tahminleri oluşturma.
  • Dönemsel talebin belirlenmesi.

Anahtar Kelime Arama Hacmi Nasıl Belirlenir?

Anahtar kelimeler için arama hacmini belirlemenin yaygın olarak kullanılan iki yolu vardır.

Google arama motorunun kendisinin oluşturduğu raporlardır. Google bunu Google Ads'ın içnde bulunan Anahtar Kelime Planlayıcı'da sunar. Bu araç anahtar kelimeleri araştırmak için tasarlanmıştır, bu nedenle tüm anahtar kelimeler raporlanmaz.

Anahtar Kelime Planlayıcı'ya erişmek için bir Google Ads hesabınızın olması gerekir. Anahtar Kelime Planlayıcı'daki hacim sayıları geniş tahminlerdir ve benzer anahtar kelimelerin sayıları birleştirilir sonuç yuvarlanır.

Anahtar Kelime Planlayıcı'daki hacim raporlarının gecikme süresi vardır, bu nedenle daha yeni veya gelecek vaat eden anahtar kelimeler için kullanışlı değildir. Anahtar Kelime Planlayıcı'da cihaz türleri veya mobil ve masaüstü gibi özellikler ayırt edilmez. Rapor edilen rakamlar, çeşitli cihazların ve arama ortamlarının bir araya getirilmesine dayanan tahminlerdir.  

Google, sosyal veya yasal olarak hassas alanlardaki bazı anahtar kelimeleri bu anahtar kelimelerle Google reklamları oluşturabilse bile gizlemektedir.

Google, tıklama akışına sahip veri tabanlı hacimlerinin mevcut olduğu anahtar kelimeler için genellikle sıfır arama hacmi bildirir. Arama hacmi için diğer kaynak, tıklama akışı verileridir. Bunlar genellikle kullanıcıların gönüllü olarak yüklediği bir tarayıcı uzantısı aracılığıyla, gerçek kullanıcılardan oluşan bir örneklemden toplanan verilerdir.

Tıklama verilerinin hala bir tahmin olduğunu hatırlamak önemlidir. Doğruluğu, etkileşen kullanıcıların sayısı ve türüne, yoklama metodolojisine ve tahmini tahminde bulunmak için kullanılan matematiğe bağlı olacaktır.  

Arama Hacmi Verileri Ne Kadar Güvenilir?

Mevcut tüm arama hacmi verileri tahminlere dayanmaktadır. Gerçek arama hacmi verisi yoktur ve olması da muhtemel değildir. Yine de tahmini arama hacmi de faydalı olabilir. Anahtar kelimeler arasında karşılaştırmalar yapmak için tam arama hacimlerini bilmek gerekli değildir.

Hacim tahminleri aynı kaynaktan ve aynı metodoloji kullanılarak çıkarılıyorsa, herhangi iki anahtar kelime arasındaki göreceli mesafe ve bunların zaman içindeki genel eğilim karşılaştırması, sağlam kararlar vermek için yeterince doğru olmalıdır.  Ayrıca arama hacmi genellikle dönemseldir, değişkenlik gösterir.

SEO için Düşük Hacimli Anahtar Kelimeler Kötü mü?

SEO ile ilgili her şeyde olduğu gibi, bu da duruma göre değişir. Düşük trafik oluşturacakları varsayımına dayalı olarak düşük hacimli aramaları görmezden gelmek mantıklı görünse de, bu varsayım gerçek kullanıcı deneyiminde geçerli değildir.

Her şeyden önce, arama hacmi ve trafiğin mutlaka birbiriyle ilişkili olduğu her zaman doğru değildir. Düşük hacimli anahtar kelimeler, içerik stratejilerinde değerli olabilir.

Google gibi arama motorlarının, kullanıcıları ilgili konu hakkında bilmek isteyebilecekleri, ilgili ihtiyaçlarının daha fazlasını karşılayabileceğini "saptadığı" sitelere göndermeyi tercih etmesi muhtemeldir.

Sayfanın konusuyla alakalıysa düşük hacimli anahtar kelimeler, ana konularınız etrafında oluşturulacak sözlü içerik için iyi içerik fikir kaynakları olabilir. Düşük hacimli anahtar kelimeler genellikle daha uzun kuyruklu anahtar kelimelerdir; bu, arama yapan kişinin ana terimlerden çok daha spesifik bir amacı ile ilgili oldukları anlamına gelir.

Herhangi bir uzun kuyruklu anahtar kelime için optimize edilmiş sayfaların kendi başlarına büyük trafik hacimleri olmayabileceği, ancak sitenin başka türlü çekmemiş olabileceği önemli miktarda trafik getirir. Genel bilgiler yerine belirli bir kullanıcı amacını daha iyi karşıladığından daha fazla dönüşüm sağlayabilir.

Düşük Hacimli Anahtar Kelimeler ve Niş Konular

Düşük hacimli anahtar kelimelerin önemli hale geldiği diğer durum, niş konular olarak adlandırılan çok fazla arama hacminin olmadığı endüstrilerdir.  SEO'da yüksek trafiğe yönelik optimizasyonlara odaklanma eğilimliyken, daha düşük, ancak daha çok hedefli trafik kazanmaya odaklanıp başarılı olan birçok işletme vardır.

Google'ın Anahtar Kelime Planlayıcısı, düşük hacimli birçok anahtar kelimeyi eksik bildirme, hatta hariç tutma veya sıfırlama eğiliminde olduğundan, niş sektörlerdeki SEO uzmanlarının arama hacmi için kendi kaynaklarını ve hesaplamalarını kullanan daha karmaşık anahtar kelime araçlarına yönelmeleri gerekebilir. Bu uygulama için özellikle yararlı olan araçlar, çok ayrıntılı endüstri kategorilerine dayalı anahtar kelime araştırması yapmanızı sağlayan araçlardır.

Niş alanınızdaki yerleşik siteleri kullanarak iyi bir rekabet araştırması, hedeflemek isteyebileceğiniz değerli ancak bulunması daha zor anahtar kelimeleri ortaya çıkarmanıza da yardımcı olabilir.  

Google Trend bir Arama Hacmi Aracı mıdır?

Google Trend , arama teriminin zaman içindeki göreli popülerliğini görüntüleyen kullanışlı ve ücretsiz bir araçtır.  Bu veri arama hacmi ile aynı şey gibi gelebilir, ancak ince ve önemli farklılıklar vardır.

Google Trendler'deki birincil metrik bir konunun gerçek arama hacmi değildir. Bir konunun göreli arama sıklığını, konu için zaman içindeki tüm aramaların oranına kıyasla temsil eden 0-100 ölçeğinde normalleştirilmiş bir ifadesidir. Trendler, konularınızın ne kadar popüler olduğunu ve belirli bir konu için yükselen bir eğilimi bekleyip bekleyemeyeceğinizi anlamanıza yardımcı olduğundan, anahtar kelime araştırmanıza değerli bir katkı sağlayabilir.

SEO için Arama Hacmi Nasıl Kullanılır?

Arama hacminin ne olduğunu, nasıl belirlendiğini ve ilgili sınırlamalara göre pratik uygulamaları.

Bir Anahtar Kelimenin Potansiyel Değerini Belirleme

Bir anahtar kelimenin arama hacmi ne kadar fazla olursa, o kadar fazla trafik çekebileceği sezgisel gibi görünse de, gerçekte trafik yaratma potansiyelini etkileyen birçok başka faktör vardır, bunlar:

  • Anahtar kelimenin siteniz ve hedef kitlenizle alaka düzeyi.
  • Aramalardaki gerçek tıklama oranı.

İkincisi, arama sayfasında bir kullanıcının sorgusunu bir siteye tıklamadan tatmin edebilecek özelliklerden büyük ölçüde etkilenebilir (Zengin Kartlar). Bu nedenle, bir anahtar kelime için gösterilen arama hacmi miktarı, anahtar kelime hedefleme önceliklerini değerlendirirken göz önünde bulundurulması gereken tek faktör olmalıdır.

Bir Anahtar Kelimenin Göreceli Zorluk Düzeyini Değerlendirme

Genel olarak, bir anahtar kelimenin hacmi ne kadar yüksek olursa, SERP'lerde onun için o kadar fazla rekabet olur. Bu durum genel olarak daha yüksek hacimli bir anahtar kelimeyi üst sıralara çıkarmanın çok daha fazla çaba gerektireceği anlamına gelir.

Birçok anahtar kelime araştırma aracı, bunu bir anahtar kelime zorluk puanı olarak ifade eder ve arama hacmi bu puanı belirlemede birkaç faktörden biri olarak kabul edilir.  Aslında, iyi yapılandırılmış bir anahtar kelime zorluk puanı, yalnızca bu diğer faktörleri hesaba kattığı için arama hacminden daha değerli olabilir.

Yüksek hacimli bir anahtar kelimenin nispeten düşük zorluğu olabilir, ancak böyle bir durumda nedenini bulmak için daha derine inmeniz gerekir. Rakiplerinizin henüz keşfetmediği bir fırsata rastlamış olabilirsiniz, ancak bu aynı zamanda anahtar kelimenin sizin için yararlı trafik oluşturmayacağı anlamına da gelebilir.

Yüksek hacimli bir anahtar kelime için arama sonuçlarındaki ilk birkaç sonuç en alakalı sonuçlar olup tıklamaların çoğunu alabilir, yani ilk on sonuca girmiş olsanız bile, bundan pek bir trafik alamayabilirsiniz.  

Popüler bir aramanın trafik potansiyelini zayıflatan bir diğer olasılık, zengin kartlar gibi özelliklerdir. Bu özelliğe sahip organik web sonuçları için herhangi bir tıklama durumuyla sonuçlanmaz ve birçok arama yapanın ihtiyacını karşılayabilir.  Bu nedenlerle, anahtar kelime araştırma araçları, bir anahtar kelimeden gelen potansiyel trafiği belirlemek için genellikle arama hacmini tahmini tıklama oranıyla ve bazen başka faktörlerle birleştiren formüller kullanır.

SEO'da Arama Hacminin Değeri

Arama hacmi anahtar kelime araştırması için önemli bir metriktir. Bununla birlikte, araştırmacı, daha doğru değerlendirmeler sağlamak için arama hacmi verilerinin sağladığı bilgileri geliştirme yollarının yanı sıra arama hacmi metriklerinin sınırlamalarının farkında olmalıdır.